Analiza indeksu WIG 20 i indeksu DAX przed sesją 20.03.2019

Wtorek był dniem podczas którego indeks WIG 20 zyskał 0.28% natomiast indeks DAX wzrósł o 1.13%. Końcowe godziny notowań na obu rynkach przyniosły cofnięcie indeksów i w efekcie , zwłaszcza na naszym WIG 20 mamy zagrożenia.

Indeks WIG 20

Pin bar na strefie oporu , mimo koloru białego , jest ostrzeżeniem przed zmiana kierunku. Brak wybicia szczytu na 2376 jak i umiejscowienie wczorajszej świecy na zakresie OB wzmacnia to zagrożenie do czegoś więcej niż tylko korekta ostatniego swingu wzrostowego. Jeśli popyt nie zdoła zanegować wczorajszej świecy a tym samym trzech ostatnich górnych cieni to zmiana kierunku w tym miejscu przywraca poziomy 2250 i 2220 jako docelowe. Jakby nie patrzeć od strony trendu swingowego jesteśmy w spadkach a wczorajsza świeca zdaje się być wstępnym sygnałem do kontynuacji tegoż trendu. Co prawda można byłoby mieć nadzieję w takim przypadku że byki zdołają powstrzymać spadki w okolicach 2320 ale jest to znacznie mniej prawdopodobne. Zatem jeśli dzisiaj potwierdzony zostanie wczorajszy sygnał to niedźwiedź stanie znowu na czele jednak gdyby wczorajszy „sygnał” został zanegowany a cena zdołałaby wyjść nad 2376 to oznaczałoby , iż byki nie oddają swego pola i wówczas nawet zmiana kierunku byłaby czymś co można rozpatrywać jako korekta w kierunku 2320. Trzeba powiedzieć sobie jasno , ze bez względu na rozstrzygnięcia i tak kierunek północny jest raczej na wyczerpaniu i wchodzenie w transakcje wzrostowe tym samym nie mają raczej większego sensu.

Na wykresie intra kontraktów , trend wzrostowy w ujęciu intra nie został w żaden sposób złamany. Zatrzymanie na strefie wsparcia pozwala jeszcze wyjść bykom z obecnej sytuacji jako wygrani. Jednak ważnym będzie to w jaki sposób rozpoczniemy dzisiejszą sesję. Jeśli w reakcji na spadki za oceanem powstanie luka w dół i wsparcie pęknie to będziemy mieli pierwsze oznaki zmiany trendu i sytuacja stanie się zupełnie inna a najbardziej prawdopodobnym poziomem w kierunku którego mogłaby podążać cena stanie się okolica 2320.

Indeks DAX

Na DAX mamy dojście do strefy oporu dość dużą białą świecą z delikatnym górnym cieniem. Znajdujemy się zatem w obszarze, który z racji swoich „mocy oporowych” powinien wywołać co najmniej cofnięcie a ze względu na obraz średnioterminowy może to być rejon zakończenia wzrostu i powrotu do dużego trendu spadkowego. Zatem przy braku zdecydowanej formacji świecowej odwracającej trudno jest obecnie podejmować jakieś zdecydowane kroki w którąkolwiek stronę. Pierwszym wsparciem , którego przełamanie da podstawy aby brać pod uwagę zmianę trendu w tym interwale czasowym są okolice 11400 a w ogóle pierwsza strefa wsparcia to rejon 11650-11700.

Na wykresie intra po całodziennym niemal wzroście, godziny popołudniowe przyniosły nam spadek, który na obecną chwilę jest tylko i wyłącznie małą korektą. Na zakresie OB powstało Objęcie hossy co oznacza że gra w górę dalej jest aktualna. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, ze przy powstrzymaniu wzrostu na poziomie 11725 lub nieco wyżej tj. 11760 może dojść do ruchu spadkowego który wybije 11650 i dalej 11620 a to będzie już wskazaniem na wejście w trend spadkowy nie tylko w ujęciu Dt  ale i swingowym.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *