Komentarz poranny przed sesją 06.07.2018

Przedostatnia sesja tygodnia nie była już „tak dobra” dla byków jak poprzednia. Przy znacznie większej aktywności inwestorów indeks WIG 20 stracił na wartości -1.19% i zakończył dzień na poziomie 2157. Indeks DAX wprost przeciwnie, zyskał 1.19% i zamknął dzień na poziomie 12464.

Na wykresie dziennym indeksu WIG 20 powstał nieprzyjemny dla byków Pin bar z korpusem w kolorze czarnym. Taka świeca niesie za sobą informację o możliwości zmiany kierunku ponieważ podczas jej kształtowania wyraźną przewagę miała podaż a dodatkowego smaczku nadaje temu fakt, iż wczorajsza aktywność wyrażona wielkością obrotu była znacząco większa. Jednak jak to bywa z formacjami świecowymi, powinna ona zostać potwierdzona zanim zaczniemy mocno patrzeć w dół. Na obecną chwilę jest re-testem wybitej strefy oporu i mimo wszystko, w pierwszej kolejności, powinniśmy być świadkami próby jej zanegowania czyli wybicia jej szczytu. Uważam, ze ruch w kierunku górnego ograniczenia kanału i kolejnej strefy oporu może mieć dzisiaj jak najbardziej miejsce. Jeśli jednak nie uda się zanegować Pin bara w cenach zamknięcia to następnym krokiem będzie raczej potwierdzenie i rozpoczęcie ruchu w kierunku ostatniego dołka choć tu trzeba powiedzieć sobie jasno, mimo małych obrotów cena indeksu wybiła ostatni potwierdzony szczyt co daje nam możliwość zmiany tendencji spadkowej na wzrostową i taka sytuacja, nawet w przypadku spadku nie musi zakończyć się osiągnięciem nowych dołków. Popatrzymy co zadzieje się dzisiaj , jak zakończy się tydzień i będziemy mieli więcej informacji do doprecyzowania najbliższej przyszłości.

Budujesz swój biznes w internecie a może chcesz zacząć? Onlajnersi to rozwiązanie, które powinieneś poznać.

Na wykresie intra kontraktów na WIG 20 doszliśmy w zakres szerokiej strefy z wyższych interwałów i cena zawróciła dokładnie na linii trendu. Reakcja podażowa doprowadziła do spadku, który został powstrzymany na pierwszym oporze a towarzyszące znacząco większe obroty, świecy z wyraźnym dolnym cieniem zdają się przemawiać za próbą powrotu do wzrostu. W tym interwale czasowym , w przypadku ataku ze strony popytu można spodziewać się próby wybicia linii trendu i testu strefy oporu w okolicy 2160-2170. Dalszy spadek spowodowałby to, iż należałoby przyjąć założenie o zejściu ceny co najmniej w okolice 2085-2090.

Na DAX sesja wzrostowa przyczyniła się do powstania białej świecy i otwarcia drogi na wyższe poziomy. Na obecnym dołku powstała jakby formacja DB , której realizacja powinna pozwolić na zaatakowanie strefy oporu w okolicach 12600-12650. Biorąc jeszcze bardziej optymistyczny wariant z DB moglibyśmy oszacować zasięg wzrostu na poziom jeszcze wyższy przekraczający 12700.

Na wykresie intra kontraktów na DAX mamy wybicie linii szyi formacji akumulacyjnej. Gwałtowny spadek w ciągi dnia jako reakcja na strefę oporu wyznaczoną przez lukę cenową doszła do wybitej linii szyi i zawróciła jeśli cena zdoła wybić wczorajszy szczyt to powinniśmy mieć do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego a zasię tego ruchu powinien doprowadzić nas w okolice 12650-12700. Jeśli jednak cena nie zdoła wybić wczorajszego szczytu i zawróci wybijając dołek re-testu to sytuacja może ulec poważniejszej zmianie zwłaszcza jeśli dojdzie do wybicia poziomu 12267. Na tę chwilę zakładamy jednak kontynuację wzrostu.

 

 

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *