Analiza weekendowa?

Niestety wielkie problemy techniczne uniemożliwiły mi przygotowanie i zamieszczenie „weekendowej”. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na […] Read More