Komentarz po sesji 27.05.2015

Dzisiejsza sesja pokazała dobitnie, że obecnie osiągnięte poziomy indeksu WIG20 są mocno bronione. Notowania, podczas których indeks wzrósł o 0.49%, przy znacząco zwiększonej aktywności wyrażonej […] Read More