Komentarz giełdowy 27.12.2011

Wigilijny karp, świąteczna szyneczka zapewne jeszcze wiele innych przysmaków wywarły wpływ na dzisiejszą sesję, która zionęła nudą mogącą uśpić najodporniejszych inwestorów.